Kera Calița și Igemoniconul Săptămânii Luminate 2024! Vezi ce zaiafet este pe 11 și 12 mai!

de Florian
0 Comentariu 62 views

Ei, boieri dumneavoastră și domniile voastre jupânese de soi din levantinul nostru Bucuresci, crezut-ați oare că obloanele Jariștei Locantă sta -vor ele plumbuite mult timp?

După obicinuitele după tipic rânduieli casnice ale fiecăruia dintre noi de Sfintele Paști, urmează bun-înțăles, Săptămâna Luminată cu Izvorul Tămăduirii și Duminica Tomei, când și cel mai necredincios devine credincios. Atunci zice-se că Hristos a mâncat o bucată de pește și un fagure de miere, dovedind că Duhul Sfânt era în El dar El era Viu și Înviat.

Cum pe 9, 10 ale lui Maiu, văleatul de la Hristos 2024 (mai puneți domniile voastre 5508 ani ca să vedeți cât a trecut de la Facerea Lumii) se celebrează Ziua Victoriei, Ziua Europei și Ziua Independenței României, după răzbelul de la 77-78 cu ale lui povești cu Rahova (nume ce fu dat Podului Caliței -Podu de Pământ ori Calea Craiovii unde vru Dumnezeu să se zidească Jariștea Locantă), Grivița (Calea Tîrgoviștei lângă casa drumului de fier de-i zice azi Gara de Nord), Victoriei (Podu Mogoșoaiei sau Podu de Lemn), Kera Calița a rânduit ospețe pe 11 și 12 ale lui Maiu după tipic de la Țarigrad (Înalta Poartă a fost la Țarigrad, a fost la Moscova, acum e pe la Bruxelles ori Washington, dar Kera Calița și poveștile ei au rămas de veacuri pe Podu Caliței).

Ia ascultați boieri Dumneavoastră ce scrie la hrisovul cel nou de-i zice acum Cartea Chipurilor ori Facebook, ca în limba lui Shakespeare de fu el contimpuran așa cu Mihai al nostru cel Viteaz:

„Pilde de demult – praznicele de 11 și 12 Mai la Jariștea Locantă
Har tuturor celor care au adus Lumină, într-un fel dumnezeiesc, pe tărâmurile noastre sau acolo unde ne întrepătrundeam cu alte seminții!
Cum la finele primei săptămâni de după Paște bat clopotele pe tot cuprinsul țării în cinstea celor doi învățători glagolitici, Kiril și Metodiu și, deopotrivă, a celui ce s-a jertfit pentru credință, Sfantul Ioan Valahu, și Kera Calița se simte datoare ca sâmbătă 11 Mai și duminică 12 Mai, de la ceasurile șase ale înserării, să aprindă noian de candele și să întindă cinstite praznice la Jariștea Locantă, cu simțiri frumoase și bucate alese.
Gustare de la Stambul și Țarigrad
-Plăcintă turcească, cu foi fine de aluat, umplutură din carne de pui și arome orientale desăvârșite, acel rumen „borek”, care îi făcea poftă nebună până și Marelui Vizir.
De pohtă și nu mai puțin de sațiu
-Suculentul cotlet haiducesc fără os cu cartofi țărănești întregi la cuptor, cu rozmarin prefirat peste ei – o mâncare făcută pe vatră ca pe vremuri în Codrii Vlăsiei, frăgezit înainte vreme cu o marinadă de vin roșu și ierburi aromate, condimentat cum se cuvine cu fire de busuioc și cimbru, pudrat cu pulbere de piper negru și roșu, apoi niște chimen, din cea mai veche mirodenie cunoscută de Șaptecai și ai lui.
Deliciul din Micul Paris
-Crema de zahăr ars este un ecou răzbătător al marelui și mereu reînnoitului Banchet franțuzit la Jariștea Locantă, precum stă scris și în opul vestit al Jupânesei
Astfel, sfințiții frați bizantini Chiril și Metodiu au născocit cândva az-buchea și au găsit astfel ortodoxiei, mai cu seamă celei slave, un drum către oameni prin cuvântul scris, preluat pentru câteva veacuri și de rumânii din Prințipate, care și-au pus la căpătâi astfel de ceasloave, până când Heliade a pornit-o pe calea întoarcerii la slovele latinești.
Multe ținuturi ale lumii s-au învrednicit să-i facă Raiului belșug de suflete alese, care pururea se împărtășesc de Lumina lui Dumnezeu și dau, prin jertfa lor, o pildă osebită. Nicodim Aghioritul ne arată cum Sfântul Ioan Valahul cu toate că era foarte tânăr, ajunsese la măsura vârstei plinirii lui Hristos atunci când a căzut în robie la osmanlâi. Ținut în carceră și zadarnic poruncindu-i-se, sub amenințarea fierului înroșit, să dea uitării credința sa, Ioan a mucenicit în lanțuri și și-a dat ultima suflare întru slava bisericii strămoșești.
Preaplinul sufletului se va revărsa din mai multe piepturi
-Kera Calița va spune povești despre credință și credincioși, care au pavat drumul către stele cu atâtea și atâtea năzuințe și împliniri în ciuda vremurilor și a sorții potrivnice
-Tarafului Crailor de Curtea Veche îi revine nobila misie de a întreține atmosfera, binedispunând mesenii cu muzichii de soi, trecând cu vioiciune de la un gen la altul spre a satisface cerințele tuturor celor care admira unicul cabaret culinar din Bucurescii Vechi
-Cristina Ioana va face să răsune isonurile mahalalei luminate de altădată într-un recital îndelung bibilit
-Leonard – vocea de tenor a Jariștei – întregește o seară minunată, în care artele reunite vor face legea
Ofrandă reînnoită primăverii din Florar
-Se aduc 100 de taleri zimțați sau 100 de lei noi
Rezervațiunea telefonică
-se face, de către pășitorii în Locantă, la unul dintre numerele binecunoscute: 0721 961 936 / 0775 609 233 / 0770 948 868!”

Sursa foto: Jariștea Locantă

RECOMANDĂRI EQYNews.ro

Lasă un comentariu

EQY NEWS

Portal de știri din Business, Life, Politica, Sănătate, Tehnologie și multe alte lucruri utile speciale pentru cititori.

©2022-2024 EQY News All rights reserved.