Sfântul Eftimie cel Mare, prăznuit la Jariștea Locantă!

de Florian
0 Comentariu 97 views

La 20 ianuarie 2024, Kera Kalița vă invită la praznicul Sfântului Eftimie cel Mare. Nume ca Eftimie Murgu, ori cronicarul-călugăr Eftimie au făcut carieră la vremea lor.

Eftimie în greacă înseamnă „slava cea bună”. este așadar un sfânt protector.

Kera Kalița a scris pe Facebook:

„Praznicul Cuviosului Eftimie cel Mare la Jariștea Locantă,
Spre a-l prăznui cum se cuvine pe acest mare chezaș al dreptei credințe, Kera Calita ot Jariștea își deschide porțile sâmbătă, 20 Ianuar, de la ceasurile șapte seara, aducându-i slavă lui Eftimie și omenind toți binecredincioșii sosiți în pelerinaj:
Spre deschiderea pohtei
-Plăcintă de carne babană, cu solzișori de ceapă și mirodenii din belșug, servită cu o ceașcă de smântână alăturea
Proba de măiestrie a cuhniei
-Ruladă de purcel – umplută cu cârnați și dărabi de slăninuță mangalicească, tăvălită prin mălai și însoțită de cartofi copți haiducește
Dulcea liturghie de caramel
-Cu învoire monahicească, se aduc pentru răsfățul mirean chesele cu cremă de zahăr ars la încheierea praznicului
Carafe, țoiuri și ceșcuțe
-Apă cu bule și fără pentru clătirea sufletului și, deopotrivă, a gâtlejului
-Asortiment de ceaiuri și tisane pricoposite
-Cafeluțe la ibric de aramă bătută
Melodios antren nesfârșit și voroave meșteșugite
-Kera Calița aducând la cunoștința mosafirilor viața și minunile Prea Cuviosului Părinte al Ortodoxiei
-Taraful Crailor de Curtea Veche deslușind litanii vechi și noi
-Daniela Safta ridicând săltărețe molifte întru Domnul
-Cristina Ioana arătându-și credința prin cânt
-Leonard învăluind cu vocea sa de aur minunile de fiecare zi
…Obolul este de 100 de arginți sau 100 de lei noui. Rezervațiunea se face la unul dintre numerele de telefon: 0721 961 936 / 0775 609 233 / 0770 948 868.
Sfântul monah se prenumără între cei care au cunoscut îndumnezeirea încă din pântecele măicuței sale Dionisia, care fusese stearpă înainte vreme. Dar înălțând cu pioșenie rugi către Domnul, dimpreună cu soțul său, Pavel, ei au avut o vedenie angelică prin care li s-a zvonit că vor fi dăruiți cu un prunc! Li s-a spus din Ceruri să se veselească pentru că, o dată cu nașterea copilului, toate pornirile ereticești vor fi desființate iar pacea va cuprinde Biserica lui Dumnezeu. De aceea, el va fi fost botezat cu numele de Eftimie, care pe elinește înseamnă „voioșie” sau „voie bună”.
Crescând Eftimie, mama sa l-a dat în grija lui Episcopului de Melitene, care l-a trecut în rândul clerului. Deoarece era ager în studiile sale și îi depășea pe toți ceilalți în virtuți, el a fost hirotonit preot și a primit însărcinarea diriguirii unor sfinte sihăstrii și mânăstiri.
Înainte de a împlini treizeci de ani, el a mers la Ierusalim, unde a locuit împreună cu Sfântul Teoctist în peștera unui munte. Aici, Sfântul Eftimie a vindecat mulți oameni de boli și cumplite suferinți fără a cere nimica în schimb.
Se povestește și că Sfântul a hrănit patru sute de oameni, care veniseră la mânăstire, cu doar câteva pâinici. Prin rugăciune a făcut, ca asemenea mamei sale, și alte femei sterpe să aibă copii. În plus, el a deschis Porțile Cerului, cum a făcut și Sfântul Ilie înaintea sa, aducând ploaie în vreme de secetă. În timpul unei Sfinte Liturghii, s-a ivit o rază cerească ce a adus lămurire despre lumina sufletului îndumnezeit al lui Eftimie. Sfântul putea vedea cu ochii minții starea sufletelor celor care veneau la Sfânta Împărtășanie.
Când se apropia de pieire un călugăr care în inima sa era desfrânat și nestăpânit deoarece a permis ca osteneala sa să fie îndulcită cu gânduri rușinoase, binecuvântatul Eftimie a văzut un înger luând cu de-a sila sufletul păcătosului cu o suliță cu trei vârfuri.
Când Eftimie se apropia de vârsta patriarhilor, el a adormit întru Domnul. La înmormântarea lui a slujit Anastasie I al Ierusalimului, care a trebuit să aștepte o zi întreagă ca să poată încheia slujba, până ce călugării și credincioșii din Țara Sfântă și-au luat cu toții rămas bun de la sfântul monah trecut la Domnul.”

Sursa foto: Jaristea

RECOMANDĂRI EQYNews.ro

Lasă un comentariu

EQY NEWS

Portal de știri din Business, Life, Politica, Sănătate, Tehnologie și multe alte lucruri utile speciale pentru cititori.

©2022-2024 EQY News All rights reserved.